KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Müşteri Hizmetleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ


AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. (AYDINLI olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli, İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel VerilerinizTarafınıza ait kişisel bilgiler; mağazalarımızı ziyaretiniz, alışverişleriniz, ürün inceleme talepleriniz, üyelikleriniz sırasında sizlere gönderilen kısa mesaj içindeki linkte yer alan bu açıklamalar uyarınca elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınarak sistemlerimize işlenmektedir AYDINLI’dan mal veya hizmet satın almanız, sadakat kart programına dahil olmanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad,(zorunlu) doğum tarihi (zorunlu değil) ) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, mağazalarımızda güvenlik kameralarına yansıyan görsel verileriniz, AYDINLI tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde ve işlenen verinin tür ve özelliğine bağlı olarak ayrı ayrı, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi (sadakat kart üyeliği), yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatler hukuki gerekçeleri ile işlenecektir.


Ayrıca AYDINLI tarafından sunulan ürün ve hizmet avantajlarından yararlanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak paylaştığınız telefon numarası ve e-posta adresinden ibaret kişisel verilerinizin kullanılması suretiyle, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla izniniz talep edilmektedir.Başlıca Veri İşleme Amaçlarımız


Kişisel verileriniz; Aydınlı Sadakat programı üyelik sözleşmesi süreçlerinin ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlemleri, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin kayıt Yöntemi


Dijital ortamda, SMS metni içinde bilginize sunulan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni, elektronik ticari iletişim izni ve sadakat programı katılım koşulları linkindeki hususları uygun buldu iseniz yine aynı SMS içinde size özel üretilerek gönderilmiş şifreleri her bir süreç için ayrı ayrı mağaza personeline bildirmeniz durumunda onay ve kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrası bildirdiğiniz cep telefonunuza bilgilendirme SMS’i gönderilecektir. İzinlerinizi geri almak için her zaman AYDINLI’ya başvurabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Paylaşımı


AYDINLI tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, sizlere ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak için işbirliği içinde bulunduğumuz ve hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (İleti Yönetim Sistemi, Ürünlerin teslimi için Kargo, Sms gönderimi için hizmet alınan firma Müşteri ilişkileri için çağrı merkezi gibi) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.
Kanun Kapsamındaki Haklarınız


Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Web sitelerimizde yayında olan başvuru formunu doldurmak veya benzer içerikte bir yazılı belge hazırlamak suretiyle taleplerinizi yazılı olarak posta yoluyla şirket adresimize, sistemlerimize daha önce kaydedilmiş e posta adresiniz üzerinden musteri@aydinli.com.tr adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde AYDINLI’ya iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.aydinli.com.tr, dışında www.pierrecardin.com.tr, www.cacharel.com.tr, tr.uspoloassn.com sitesinde yer alan AYDINLI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)

Eski Londra Asfaltı NO:92/1F 34535 Mimarsinan Büyükçekmece İstanbul Türkiye

Telefon 444 60 44 pbx

aydinli.com.tr / musteri@aydinli.com.tr


AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. FASHIONALITY SADAKAT PROGRAMI


Üyelik genel hüküm ve koşulları

Eski Londra Asfaltı NO:92/1F 34535 Mimarsinan Büyükçekmece İstanbul Türkiye adresinde yerleşik AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. (“AYDINLI”) müşteri ve potansiyel müşterilerini (“Katılımcı” veya “Katılımcılar”) hedef alan “SADAKAT KART ÜYELİK PROGRAMI” (“Program” veya “Sadakat Kart”) isimli sadakat programına ilişkin katılım, üyelik ve yürütme koşulları düzenlenmektedir.

Program’a üye olunması Katılımcı’nın işbu sözleşmeyi/katılım ve üyelik koşullarını açıkça okuduğunu ve kabul ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, tüm Katılımcılar’ın/Üyelerin işbu üyelik koşullarını dikkatlice okumasını öneriyoruz.


PROGRAM’A KİMLER KATILABİLİR


Sadece 18 yaşından büyük olan gerçek kişiler AYDINLI SADAKAT KART ÜYELİK PROGRAMI” programının bir parçası olabilir:


PROGRAM’A NASIL KATILIRIM?


Program’a üyelik aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a) Havaalanları(duty free mağazaları) ve farklı bir AYDINLI satış yönetim sistemine sahip diğer perakende satış noktaları hariç olmak üzere “CACHAREL, PİERRE CARDİN ve U.S. POLO ASSN.” logosu altında faaliyet gösteren ve Bölge’de bulunan fiziksel mağazalar (kurumsal veya franchise) ("Fiziksel Mağazalar”) aracılığıyla programa katılabilirsiniz. Mağaza kasalarında sizlere SMS yoluyla, işbu üyelik ve katılım koşulları linki ile birlikte, programı kabul iradeniz ve imzanız yerine geçecek olan size özel üretilmiş bir kod gönderilecektir. Bu kod sizin dışınızda kimse tarafından bilinmemektedir. Bu kod’u mağaza personeline iletmeniz durumunda, Adınız, Soyadınız, Gsm numaranız zorunlu olarak, doğum tarihi bilginiz ise isteğinize bağlı olarak sistemlerimize kaydedilmiş olacak ve üyeliğiniz başlamış olacaktır. Aynı link içinde sizlere Kişisel verileriniz korunması ve işlenmesi hususlarında bir aydınlatma metni ve elektronik ticari iletişim izniniz için bir açıklama da gönderilecektir.


b) www.cacharel.com.tr , tr.usspoloassn.com veya www.pierrecardin.com.tr web sitelerinden, CACHAREL, U.S. POLO ASSN. ve PİERRE CARDİN mobil uygulamaları üzerinden aracılığıyla online olarak, AYDINLI Türkiye Sadakat Programı katılım alanından, yine bir üst bölümde belirtilen bilgilerinizi doldurup, ilgili formun altında yer alan işbu katılım koşulları ve üyelik belgesini kabul ettiğinizi gösterir kutucuğu işaretleyerek KAYDOL tuşuna basmanız durumunda üyeliğiniz başlamış olacaktır.

Programa webden üyelik işleminiz sırasında adınız, soyadınız, cep telefonunuz, e posta adresiniz ve programın temel amaçlarından biri olarak doğum gününüz size özel indirimler sağlanabilmesi amacıyla doğum tarihi bilginiz sizlerden talep edilecektir. Bu bilgilerden doğum tarihi bilgisi dışındaki kimlik ve iletişim bilgileri programa katılım için zorunlu olarak sizlerden talep edilmektedir. Doğum tarihi bilgisi ise zorunlu olmayıp, paylaşmanız durumunda program kapsamında doğum günlerinizde sizlere özel indirimler oluşturulması için meşru menfaatlerimiz çerçevesinde kullanılacaktır. Burada belirtilen tüm kişisel veriler 6698 sayılı kanunun 5/2 maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki gerekçesine bağlı olarak işlenecektir. Detaylar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.


Program’a üyelik, Katılımcı için tamamen ücretsiz olacaktır.

Üye, işbu Sözleşme kapsamında onay vermesi ile birlikte, AYDINLI SADAKAT PROGRAMI ile yürütülecek uygulamalar çerçevesinde ve programın amacına ve üyeye sağlanan avantajların hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere; AYDINLI tarafından genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulması için kendisiyle ticari elektronik iletişim yollarıyla iletişime geçileceğini, bu durumun programın bir parçası olduğunu bilir ve kabul eder. Üye, sadakat programı üyesi olurken verdiği bilgilerinin bu amaçlarla kullanılacağını bilir ve kabul eder

AYDINLI, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda durumu ve güncel iletişim kanalını AYDINLI’ya bildirmekle yükümlüdür.PROGRAM NELERDEN OLUŞUYOR?

AYDINLI, Program’la ilgili herhangi bir durumda (örneğin, satın alma, değişim veya iade, bağlantılı avantajların uygulanması vb.) herhangi bir Katılımcı’nın kimliğini doğrulama hakkını saklı tutar.

AYDINLI SADAKAT PROGRAMINA üye olduğunuzda, üyelik ilişkisini kurduğunuz marka üzerinden CACHAREL, PİERRE CARDİN veya U.S. POLO ASSN. CARD sahibi olacaksınız; Bu kartların tamamı tüm markalarımız için geçerlidir. Kart sahipleri olarak;


• Sezon ürünlerinde alışveriş tutarına göre artan oranlarda indirim kazanırsınız,


• Sezon sonu öncesi bilgilendirilir ve indirimli ürünleri ilk seçen olma sansını elde edersiniz,


• Yeniliklerle ilgili ilk önce siz bilgilendirilirsiniz,


• Alışveriş tercihlerinize uygun avantajlı ürün ve hizmetlerden haberdar olursunuz,


• Özel ve dönemsel kampanya ve ayrıcalıklardan yararlanırsınız,


• Diğer Aydınlı Grup mağazalarının müşterilerine sağladığı avantajlardan da faydalanabilirsiniz.


KATALOG, BROŞÜR, YAZILI VE BASILI GÖRSELLERDE , İNTERNET SİTEMİZDE YER ALAN FİYAT, İNDİRİM, KAMPANYA VE HEDİYE PUANLARA İLİŞKİN BİLGİLER, UYGULAMALAR, PUAN UYGULAMALARI, SADAKAT KARTA BAĞLI UYGULAMALAR ÖNCEDEN HABER VERİLMEKSİZİN ŞİRKETİMİZCE HER ZAMAN TEK TARAFLI OLARAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE/VEYA KALDIRILABİLİR.İşbu üyelik ilişkisinin kapsamı perakende satışlar ile sınırlıdır. Üyeler, fiziki bir mağazadan belirli bir adedin üstünde ürün almak istediğinde, mağaza personeli işlemi mağaza üzerinden değil Perakende Toplu Satış AYDINLI veya Perakende Toplu Satış mağazaları üzerinden gerçekleştirecekler ve üye/ müşteriden ödemeyi AYDINLI banka hesabına IBAN’a havale olarak tahsil edeceklerdir. Anılan tür satışlar bu programın kapsamı dışındadır,


Sadakat programı üyelerinin satış işlemi özelinde, günlük, aylık ve yıllık kazanabileceği üst indirim limitleri mevcuttur. AYDINLI bu baremlerde değişiklik yapma hakkına veya bu baremlere ulaşan müşterilerin puan harcama/kazanma gibi fonksiyonlarına kısıtlama getirme hakkına sahiptir.DİĞER KOŞULLAR

Üye, AYDINLI’dan önceden yazılı onayını almaksızın işbu programdan doğan haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemez.

AYDINLI herhangi bir teknik sebep (örn. sistemlerin, sunucuların, bilgisayar ekipmanı, internetin çalışmasındaki hatalar) veya mücbir sebep engel olduğu takdirde Program’ın ulaşılabilirliğini ve yürütülmesinin devamlılığını garanti etmemekte olup bu nedenle Program’ın yürütülmesindeki devamlılığın eksikliğinden dolayı meydana gelen zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte ve mümkün olduğunda, AYDINLI bu tür olayları Katılımcı’ya bildirmek için her türlü çabayı gösterecektir.

AYDINLI SADAKAT PROGRAMI ücretsizdir. AYDINLI tek taraflı olarak her zaman ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

SADAKAT PROGRAMI üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.'den, Üye'ye imkan sağlanamamasından dolayı AYDINLI sorumlu tutulamaz.

Üye SADAKAT PROGRAMI kapsamında kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.

Üye AYDINLI’ya bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle AYDINLI’nın nın maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde SADAKAT PROGRAMI kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

Üye, AYDINLI’ya verdiği bilgileri AYDINLI’nın iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşılan kurum ve kurumların hiçbir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiler verilerin korunmasına ilişkin politikalarına ve detaylı bilgilendirmeye www.cacharel.com.tr , tr.uspoloassn.com veya www.pierrecardin.com.tr web sitelerinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması”kısmından ulaşabilirsiniz.


ÜRÜNLERİN İADESİ VE/VEYA DEĞİŞİMİ İÇİN PROSEDÜRLER

İndirimli ürünlerin değişim ve iadesinde müşteri tarafından ödenen indirimli ücret esas alınır.


YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE SÜRE

Program onay tarihinde yürürlüğe girer ve belirsiz süreye tabidir.

AYDINLI, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyeliğe ilişkin katılım Koşulları, veri işleme süreçlerindeki değişikliklere bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni, Veri İşleme Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla internet sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyeliğe ilişkin Koşulların değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyeliğe ilişkin sözleşme Koşulları Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.


PROGRAM’DAN AYRILMA

Program üyeliğini iptal etmek isteyen üyelerin AYDINLI kullanıcısı olarak kullandıkları sadakat programı üyelik hesapları da iptal edilecektir.

Bu bağlamda, aşağıdaki kanallar aracılığıyla Katılımcı Program aboneliğini iptal edebilir ve sonuç olarak kullanıcı olmaya ilişkin iptal sürecini işletebilir:


•          Mobil uygulamadan veya web sitesinden üyelikten ayrılma

seçeneğini kullanarak,


•          musteri@aydinli.com.tr com.tr adresine e-posta göndererek,


•          Müşteri hizmetlerini arayarak,Katılımcı bir kez iptal sürecini işlettiğinde gerektiğinde daha sonra geri getirilmesi mümkün olmamak üzere varsa geçmiş alışverişlerinden sağladığı ve kullanmadığı avantajlarının tümünü kaybedecektir.


Eğer Katılımcı e-posta adresi ve telefon numarasına ilişkin olarak kişisel verilerini silme hakkını kullanırsa sadakat programı üyeliği kendiliğinden iptal olacak ve sonuç olarak varsa geçmiş alışverişlerinden sağladığı ve kullanmadığı avantajlarının tümünü kaybedecektir.


UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Üyelik sözleşmesi yorumu ve/veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümü için Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır. Bu madde taraflarca yetki sözleşmesi olarak kabul beyan ve taahhüt edilir.


HİLE

Üye, açıkladığı ve daha sonra açıklayacağı bilgilerin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin yanlış olması halinde AYDINLI’nın uğrayabileceği her türlü zararı karşılayacağını kabul ve beyan eder

AYDINLI Program’ın avantajlarından uygun olmayan şekilde faydalanan Üyelerin hileli veya şüpheli davranışlarını tespit etmesi halinde uygun olan hukuki yola başvurma hakkını saklı tutar.


AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

Eski Londra Asfaltı NO:92/1F 34535 Mimarsinan Büyükçekmece

İstanbul Türkiye

Telefon 444 60 44 pbx

www.aydinli.com.trAYDINLI SADAKAT KART PROGRAMI ONAY METNİ

AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından tarafıma iletilen AYDINLI sadakat programı üyelik koşullarını okudum. SMS içinde tarafıma iletilen kodu mağaza personeline söyleterek bu koşulları kabul ediyorum.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle U.S. POLO ASSN., CACHAREL, PIERRE CARDIN markalarının mağaza ve web sitelerinde (internet ve/veya mobil versiyonlarına) veya mağazalarda üyelik/alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-mail adresim ve diğerlerine) reklam-tanıtım pazarlama içerikli, çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması amaçlı ticari elektronik iletiler ( SMS, E MAİL, MOBİL PUSH) gönderilmesine; tarafıma özel üretilmiş ve cep telefonuma gönderilmiş kodu kasa görevlisine söyleyerek onay veriyorum.


Bilgi Notu

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz AYDINLI tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.