İnsan Kaynakları

Kurumsal

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız
Çalışanların mensubu olmaktan gurur duyduğu bir şirket olmak…

Hedeflere Kendini Adama
Şirket amaçlarımız doğrultusunda, bireysel ve toplu olarak her zaman üstün bir performans standardında ısrarcı olmak. Güçlü bir sorumluluk duygusu sergileyerek daima sahiplenmek.

Üreticilik - Yenilikçilik
İleriyi düşünmek, girişimci olmak, yeni fikirlere, yeni sistemlere, yeni yapılanmalara açık olmak bunları sahiplenmek ve bunların uygulamalarında proaktif olmak.

Dürüstlük
Şirketin çıkarları ve etik kurallar doğrultusunda her zaman dürüst davranmak. Söylediğini yapmak veya yaptığını söylemek.

Sürekli Öğrenme
Deneyimlerden faydalanmak ve hatalardan ders almak konusunda kişisel gayret göstererek sürekli gelişmek ve iyileşmek için kendini teşvik etmek.

Saygı
Bütün seviyelerle yapıcı bir biçimde iletişim ve etkileşim kurmak ve her birey/departmanın, mükemmelliğe ulaşmak ve bu seviyede kalmak konusunda vazgeçilmez olduğunu akıldan çıkarmamak.

Takdir ve Ödüllendirme
Yüksek performansı takdir etmek ve düşük performans konusunda harekete geçerek, 'kazanan bir ekip olma' amacına bağlı kalmak.

Kendine Güven
Şirket amaçlarımız doğrultusunda, bireysel ve toplu olarak her zaman üstün bir performans standardında ısrarcı olmak. Güçlü bir sorumluluk duygusu sergileyerek daima sahiplenmek

Ekip Ruhu
Fonksiyonlar, departmanlar ve birimler ölçeğinde Aydınlı Grup ekibinin sadık bir üyesi olmak, diğer birey ve departmanlarla işbirliği yapmak, bunu yaparken her bireyin kendine has becerilerine güvenmek ve bunları kabul etmek.

Pozitif Enerji
İnsanlara, olaylara, hayata olumlu bir bakış açısıyla bakmak. Sorunları fırsatlara dönüştürmek. Baskı altında dahi konuları bütün yönleriyle, yapıcı ve öğrenmeye yönelik bir biçimde değerlendirmek.

Şeffaflık
Her durum ve alternatifi adil, dürüst ve tarafsız bir biçimde değerlendirmek, değerlendirmenin bütün yönlerini başkalarıyla açık bir şekilde tartışmaya istekli olmak ve gerektiğinde değişimlere hazırlıklı olmak.